Cím 6720 Szeged, Dugonics tér 12.
kathaziroda@gmail.com

Kik vagyunk?

A szegedi Katolikus Ház küldetése hidat alkotni az egyházi és a civil élet színterei között.

Programjainkkal, képzéseinkkel és szolgáltatásainkkal teret adunk a dél-alföldi régió vallási és kulturális eseményeinek, valamint találkozási lehetőséget biztosítunk a különböző generációk és közösségek számára.

Közösségi ház 
A szegedi Katolikus Ház mint a Szeged-Belvárosi Plébánia közösségi háza különböző közösségek találkozási színtere: baba-mama klub, nyugdíjasklub, cserkészprogramok, szociális kezdeményezéseken dolgozó önkéntesek, családos csoportok, papi találkozók…

Képzési ház
A Katolikus Ház tevékenységének meghatározó eleme a képzés: akkreditált felnőttoktatási intézményünk jelenleg is egy harminc órás pedagógus-továbbképzés fejlesztésén dolgozik a szociális érzékenyítés témájában.

Rendezvényhelyszín
Igényes, kellemes és elegáns térre van szüksége a belváros szívében? Konferenciákhoz, családi eseményekhez, előadásokhoz, fórumbeszélgetéshez, képzési alkalomhoz is tudunk megfelelő helyszínt biztosítani. Sőt, igény esetén a résztvevők étkeztetéséről is gondoskodunk catering szolgáltatásunk keretében.

 

Rólunk megjelent cikkek, műsorok:

Kik <strong>vagyunk?</strong>
A KatHáz csapata

Munkatársaink

Dinamikusan, vidáman és innovatívan.

Kondé Lajos
Kondé Lajos
plébános
(+36) 20/823-2900
Szarvas Eszter
Szarvas Eszter
ügyvezető igazgató
(+36) 20/938-6678
Gergely Barnabás
Gergely Barnabás
gazdasági igazgató
(+36) 30/575-3935
Harmanné Á. Judit
Harmanné Á. Judit
irodavezető
(+36) 20/380-0296
Farkas Zsuzsanna
Farkas Zsuzsanna
projektmenedzser
(+36) 30/639-4503
Hegedűs Szilvia
Hegedűs Szilvia
Millenniumi Kávéház, üzletvezető
(+36) 30/781-3718

Pályázataink

ALL IN
All Inclusive - Felnőttképzés és befogadás: új együttműködési megközelítések

Rövid megnevezés: ALL IN
Finanszírozási sor: Erasmus+ Stratégiai Partnerség Felnőttképzés KA2
2020-1-DE02-KA204-007525
Teljes költségvetés: 334 980 EUR
Finanszírozási időszak: 2020.09.01–2023.08.31 (3 év)
Felelős finanszírozási ügynökség: Német Nemzeti Iroda a BIBB -nél
Koordináció és pályázás: Akademie Klausenhof
Felelős személy, koncepció/pályázati szöveg és projektmenedzsment: Michael Sommer, Akademie Klausenhof
A projekt céljai
Ez az oktatásmenedzsmentről szóló uniós projekt az inkluzív felnőttoktatás megvalósítására törekszik modellhelyszínek használatával, mindezt a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény figyelembe vételével. A hangsúly olyan megvalósítható lehetőségeken van, amelyeket a fogyatékossággal élő emberekkel, a megfelelő intézményekkel és hálózatokkal, valamint a partnerintézménnyel együtt fejlesztenek ki. Ennek eredményeképpen a lépéseket dokumentálják és modellként készítik el más intézmények számára. Ezenkívül az ALL IN elemzési és tanulási eszközöket, iránymutatásokat és szakpolitikai ajánlásokat dolgoz ki a felnőttképzésben való részvételre vonatkozóan.
*
Európa öt helyszínén, a felnőttképzésbe való beilleszkedés mint modell valósul meg a gyakorlatban. Ez a következő lépéseken és elemeken keresztül történik:
• Tanácsadás és támogatás olyan intézmények által, amelyek már megvalósítják az efajta befogadást a felnőttképzésben
• A helyi szükségletek pontos elemzése, hálózatépítés és együttműködés a helyi partnerekkel a befogadás területén (pl. intézmények, melyek fogyatékkal élő személyekkel dolgoznak együtt, önsegítő csoportok stb.)
• A modellintézmények saját potenciáljának vagy akadályainak elemzése
• Befogadó tanfolyamok megvalósítása, a tervezéstől a megvalósításig és értékelésig

A gyakorlati tapasztalatokból a következő szellemi termékek (IO) kerülnek kidolgozásra:
1. Elemzés: az inkluzív helyi felnőttképzés lehetőségei és korlátai (útmutató a helyi feltételek és szükségletek, a saját intézmény szükségleteinek azonosításához, valamint a befogadó szolgáltatások célorientált tervezéséhez)
2. Az inkluzív modell átvétele/beépítése (az öt modellintézmény eredményeinek és tapasztalatainak dokumentálása, saját megvalósításukra vonatkozó ajánlásokkal)
3. Irányelv – befogadás menedzsment (ajánlások a felnőttképzési intézmények vezetésére)
4. A részvételt lehetővé tevő tanulási eszközök (modulok a felnőttképzők továbbképzésére)
5. Irányelv: Befogadás most! (Politikai követelmények a felnőttképzésben való részvételhez)
A normál oktatási program keretein belül rendezvények/szemináriumok valósulnak meg a fogyatékkal élők és azok nélkül elők számára egyaránt. Ez mindig a meglévő helyi hálózatokkal/szervezetekkel való szoros együttműködésben, valamint a helyi igényekkel összhangban és az adott felnőttképzési intézmény lehetőségeinek elemzése után valósul meg.
Az öt modellintézmény befogadási tanácsadó testületeket alkot, amelyekben a fogyatékkal élők képviseltetik magukat.

A projekt fázisai:
1. 2020. szeptember – 2021- június
• A regionális hálózat kutatása és fejlesztése / a befogadási tanácsadó testületek megalakítása
• Az elemzés fejlesztése és alkalmazása
• Felkészítő tanfolyamok, beleértve a felnőttképzést
2. 2021. július – 2022. június
• Modell megvalósítás, beleértve a felnőttképzést is
• Szellemi termékek létrehozása
3. 2022. július – 2023 augusztus
• A szellemi termékek tesztelése, fejlesztése és végső elkészítése
• Az alkalmazottak képzése saját intézményekben
• A befogadó felnőttképzés példaértékű megvalósítása öt más, a partnerségen kívüli intézményben
• Regionális konferenciák és további terjesztés

Hátránykompenzációs tevékenységek a társadalmi esélyegyenlőség fokozására
EFOP-1.3.7-17-2017-00043

Vezető kedvezményezett: Szeged-Belvárosi Római Katolikus Plébánia
Együttműködő partner:

Megvalósítás időtartama: 2018. március 1. – 2021.február 28.
A szerződött támogatás összege: 49,98 millió Ft
A támogatás mértéke: 100 %

Az EU-s támogatás segítségével, a Szeged-Belvárosi Római Katolikus Plébánia (mint konzorciumvezető) és a Tau – Ferences Jótékonysági és Evangelizációs Alapítvány (mint konzorciumi partner) hátránykompenzációs tevékenységeket valósítanak meg a társadalmi esélyegyenlőség fokozására, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés csökkentése céljából.

A Plébánia jelenleg is fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében, mivel a népesség jelentős része római katolikus vallású. A fenti szervezetek a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idősgondozás), a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek.

A két szervezet meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében. A hátránykompenzációs programokon résztvevő a többségi (helyi) társadalomban élők számára közelebb kerülhetnek azok a problémák, melyeket eddigi tapasztalataik alapján még nem ismertek, hozzájárulva ezzel a többségi (helyi) társadalomban élők és az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez.

A programokba bevont esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai – a virtuális térben megélt kapcsolatok helyett – valódi kapcsolatokat alakítanak majd ki egymással és a többségi (helyi) társadalomban élő társaikkal. A különböző élethelyzetben lévő emberekből felépülő új közösségek növelik az összetartást, csökkentik a meglévő előítéleteket egymással szemben. A Projekt keretében az esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai a megtanult és elsajátított készségek, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző „kilátástalanság érzés” és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődhetnek.

A projektmegvalósítás időszaka alatt rengeteg hasznos és pozitív minta kerül átadásra a hátrányos helyzetűek részére. A Római Katolikus Egyház országos szervezeti struktúrája önmagában lehetővé teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatszerű) továbbadását, vagyis azok a hátránykompenzációs tevékenységeket, amelyek a Projekt keretében hatékonynak bizonyultak a felmerülő összetett társadalmi problémák kezelésében a hasonló problémákkal küzdő településeken is használhatók lesznek. Hiszünk abban, hogy a hátránykompenzációs programjaink számos pozitív mintát és üzeneteket hordoznak majd.

Erasmus+ ifjúságcsere Celjében: My step forward
Kapcsolódó projektanyagok:
Határon átnyúló képzési központok
ROHU 374

A projekt hármas partnerségben, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum, a Szórvány Alapítvány és a szegedi Katház Nonprofit Kft közös gondozásában valósul meg.

A megvalósítás időtartama: 2019. 03. 01. – 2021. 08. 31. (30 hónap)

A projektünk célja, a határon átnyúló munkaerő mobilitásának növelése, ennek ötletét és tervezett tevékenységeit olyan módon építettük fel és dolgoztuk ki, hogy jelentősen hozzájárulhassunk a munkaerő-piaci határokon átnyúló hozzáférés javításához, a foglalkoztatási lehetőségek növeléséhez és egyben a határ régió fejlesztéséhez.
A projekt három fő pillérre támaszkodik:
1. Egy megfelelő módszertan és képzési anyag kidolgozása, akkreditáltatása, mely a határokon átnyúló munkaerő-piaci hozzáférés javítását szorgalmazza
2. Modern és hatékony képzési központok építése Domaszéken (HU) és Zolton (RO)
3. Képzések szervezése, lebonyolítása

A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.

A projekt megítélt teljes pénzügyi támogatása 1.078.788,40 euro, melyhez mindhárom partner önrésszel is hozzájárul, így a projekt teljes költségvetése 1.269.162,83 euro.
A pénzügyi támogatás partneri lebontásban a következő:

  • Bartók Béla Elméleti Líceum – 581.625,83 euro
  • Katház – 625.060 euro
  • Szórvány Alapítvány – 62.477 euro

SAJTÓBAN MEGJELENT CIKKEK:

 

Kapcsolódó projektanyagok:
Erasmus Plus Stratégiai Partnerség a személyes életvezetési képességek fejlesztéséért a hátrányos helyzetű régiókban
2017-1-HU01-KA201-036045

Vezető kedvezményezett: Katház Közhasznú Nonprofit Kft
Projektpartnerek:

A pályázat időtartama: 2017. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.

A projekt megvalósítása során szeretnénk megvilágítani azt a társadalmi problémát, hogy bizonyos hátrányos helyzetű régiókban a fiatalok munkanélkülisége magas. A projekt során mindegyik szervezet a saját tapasztalatait és tudását adja hozzá, mely egy stratégiai partnerség keretében, próbál megoldást is javasolni a problémára. A projekt fő célja, hogy személyes életvezetési tanácsadásnak köszönhetően csökkenjen a passzív hozzáállás és a motiválatlanság.

Célunk, hogy segítsünk a középiskolás diákoknak, hogy a különböző életvezetési képzéseknek köszönhetően könnyebben boldoguljanak a világban és ezáltal hasznos tagjaivá váljanak a társadalomnak. Mindezt a már meglévő, jó gyakorlatok cseréjével, a középiskolások részére kifejlesztett tananyaggal, tréningekkel és mentorprogram létrehozásával szeretnénk elérni.

A projekt elején helyzetelemzést készítettünk a West University of Timisoara vezetésével. A kutatás helyi eredményeit szlovén partnerünk (Socialna Akademija) blogon tette közzé. https://socialna-akademija.si/raziskava-mladi-vrednote/
Képzéseinket és mentorprogramunkat a Lehetőségek Bankja- Bank of Possibilities nevű honlapunkkal egészítjük ki. Itt a képzések témáihoz kapcsolódó programok, önkénteskedési lehetőségek,  tippek, tanácsok olvashatóak.  A szellemi termék elkészítésében valamennyi partner részt vett, így a magyar diákok mellett szlovén és német kortársaik is anyanyelvükön férhetnek hozzá a számukra elérhető lehetőségekhez.
A projekt eredményeinek terjesztése és a résztvevő szervezetek ismertségének növelése érdekében fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünkről minél szélesebb körben beszámoljunk. Ennek részeként 4 alkalmas konferenciasorozatot szervezünk.

1. konferencia: Fiatalok hátrányos helyzetű régiókban: munkalehetőségek és életcélok /West University of Timisoara, 2019. október 3./
A temesvári konferencia
Youths_disadvantaged_regions_poster
Program

2. konferencia: How to strengthen young people’s life motivation?
Socialna Akademija, 2019. december 9.

3. konferencia: Youngsters today: lecture with Klaus Farin, author and activist
Akademie Klausenhof, 2020. március 8.
Posters of travelling exhibition
Program_AK
Invitation flyer

MotivAction – Disszeminációs konferencia Németország

4. konferencia: 21. sz-i kompetenciák és a középiskola. Kihívások és megoldások.
Katolikus Ház, 2020. augusztus 28.
Workshopok Plakát

MotivAction – 21. sz-i kompetenciák és a középiskola. Kihívások és megoldások

Kapcsolódó projektanyagok:
Védőháló a családokért CsaládPONT - generációs alapműveletek
EFOP-1.2.1-15-2016-00194

A pályázat részletes bemutatása: https://kathaz.hu/csaladpont/

 

Vezető kedvezményezett: KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft.
Együttműködő partner: 

Megvalósítás időtartama: 2017. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.
A szerződött támogatás összege: 36,51 millió Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja, hogy megtartó közösségi háló szövése révén, megerősítse és segítse a családokat, építse a generációk közötti kapcsolatokat és támogassa a fiatalokat a családos életre való felkészülésben. A családi közösségek megerősítése kiemelten fontos napjaink társadalmában.  A CsaládPONT – Generációs Alapműveletek c. projekt a családokra és a családi közösségekre építve három tevékenységre fókuszál:

  1. Felkészíti a fiatalokat a családi életre
  2. Gyermekneveléssel és gyermekgondozással kapcsolatos programokat szervez
  3. Családi közösségépítő programokat valósít meg

A pályázatban tervezett események a család valamennyi korosztályát megszólítják, és a családos közösségek megerősödését, illetve új közösségek kialakulását is szolgálják, csökkentve a generációk közötti szakadékot, biztosítva a minőségi idő eltöltését, és segítségnyújtást gyermeknevelési kérdésekben. Tematikus programjainkkal (közösségi rendezvények, kirándulások, táborok, workshopok és előadóestek) ezekre a problémákra szeretnénk választ adni. A célt változatos, közösségi programok megvalósításával tervezzük elérni: alkotóházak, táborok, majális, Októberfeszt, Házaspárok Útja, Családjavító varázsműhely, Kapcsolódj ki Te is! rendezvényestek, táncklub, Belépés csak férfiaknak!, Szent Anna Nyugdíjas Klub, Senior egészségklub.

A rendezvények megszervezése mellett a pályázat keretében egy Családi Fogadót is szeretnénk kialakítani, amely virtuális és valós közösségi térként választ ad a különböző korosztályok és életállapotú közösségek változatos igényeire. Ez a tér találkozási lehetőséget biztosít a különböző közösségek és tagjaik számára. A Fogadóban számos, a családi életet segítő szolgáltatás is igénybe vehető lesz, órarendszerű beosztásban.

A projekt célcsoportját a pályázó szervezet tevékenységébe bekapcsolódó, programjain részt vevő szegedi és környékbeli családok és közösségek alkotják (kb. 500 család és 20 közösség): kisgyermekek, fiatalok, jegyesek, fiatal házasok, kisgyermekes családok, nyugdíjasok, egyszülős családok és elvált szülők. A célcsoport és az igények felmérése után úgy alakítottuk ki a hároméves pályázati tevékenységet, hogy az egyrészt hozzájáruljon a célcsoport mindennapi problémáinak megoldásához, igényeinek kielégítéséhez, másrészt pedig hosszú távú pozitív változásokat idézzen elő helyi és regionális szinten egyaránt. A projekt megvalósításához 7 db együttműködő partnert kerestünk fel, akik szakmai tevékenységük és helyi/közösségi beágyazottságuk alapján jelentősen emelik a projektesemények színvonalát.

Önkéntesek és közösségek határok nélkül
HUSRB/1602/32/0247

Vezető kedvezményezett: Katház Közhasznú Nonprofit Kft.

Projektpartner:

A megvalósítás időtartama: 2018.01.02.–2020.01.01.

A projektnek két fő célja van: közösségekbe integrálás és önkéntesség előmozdítása. A lépésről lépésre megközelítés (a felelősségvállalás, a mentorálás és a felelősség átruházása), valamint a cselekvés általi tanulás segítenek a projekt eredményeinek elérésében.

A projekt célja két, kölcsönösen összefüggő társadalmi probléma kezelése, amely a felnevelkedő generációkat érinti. Az első a csökkenő igény és motiváció a közösséghez való tartozás, az azért való cselekvés, valamint az önkéntesként való fellépés iránt. Az önkéntes tevékenység és a közösséghez tartozás hiánya sokszor vezet a felelősségvállalás hiányához is, amely személyi és társadalmi károkat is okozhat. Ez a jelenség a határ mindkét oldalán megfigyelhető, melyet a projektpartnerek már felismertek, és napi tevékenységük során kezdtek el kezelni. Ezáltal a projekt és a keretein belül megvalósuló együttműködés a már megkezdett tevékenységeknek és küldetésnek lesz a folytatása. A problémamegoldás a fiatalok motiválásával kezdődik melyet személyes tapasztalat, a közösségek ereje és az önkéntes tevékenység révén
mutatunk be nekik. A projektpartnerek célja, hogy a fiatalokat arra ösztönözzék, hogy nagyobb részben köteleződjenek el és vállaljanak felelősséget. A projekt által kezelt második probléma – amely az első probléma közvetlen következménye – az a jelenség, hogy a társadalom túlnyomó része csak a programok fogyasztója, de nem vesz részt azok szervezésében.

A fiatalok közösségekben való részvétele azt jelenti, hogy esélyt kell teremteni számukra a kapcsolatépítésre és a társaikkal való tapasztalatcserére.

Facebook oldal: https://www.facebook.com/Community-Footprint-174389426611071/

A projekt  az Interreg-IPA CBC Magyarország−Szerbia Program támogatásával valósul meg.

Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról:

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerben” végrehajtva a Program különböző szervezetek közötti együttműködési projekteket támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai területekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség. A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és biztonságához.

Kapcsolódó projektanyagok:
A határ menti régiók multikulturális kapcsolatainak erősítése ifjúsági rendezvények által
HUSRB/1602/32/0230

Vezető kedvezményezett: Katolikus Ifjúsági Alapítvány

Projektpartnerek:

A megvalósítás időtartama: 2018.05.01.–2020.04.30.

A projekt elsődleges célja a régió népi kultúrájának és kulturális örökségének bemutatása és népszerűsítése a fiatalok körében, a három pályázó szervezet együttműködése révén a kulturális cserekapcsolatok erősítése, megszilárdítása, ezáltal a turizmus fejlődésének elősegítése, valamint egy multikulturális közeg kialakítása a programrégióban. Azáltal, hogy a pályázó szervezetek között folyamatos és stabil együttműködés jön létre, lehetővé válik az újabb nemzetközi kapcsolatok kialakítása, a kulturális-turisztikai jellegű rendezvényeknek köszönhetően pedig a régió fiataljai aktív kapcsolatba kerülhetnek egymással, látókörük szélesedhet, tudatosabban kezelhetik a jövőben a kulturális értékeiket, s nem utolsó sorban a határ mindkét oldalán élő fiatal művészek is térhez, bemutatkozási lehetőséghez jutnak.

A projekt keretében a Katolikus Ifjúsági Alapítvány által működtetett Millenniumi Kávéház és Klub ad teret a magyarországi programok megvalósulásának, mivel a Kávéház mára Szeged egyik fontos kulturális és közéleti központjává nőtte ki magát.

A projekt folyamán Street Folk Fest elnevezéssel szabadtéri koncertsorozatok, Dombos Festek, Fonó Klub-koncertek, borkóstolóval egybekötött zenei események, irodalmi és történelmi tematikájú estek, szabadegyetemek, valamint képzőművészeti workshopok valósulnak meg.

Facebook: https://www.facebook.com/ModernFolkingIPAHUSRB/

A projekt  az Interreg-IPA CBC Magyarország−Szerbia Program támogatásával valósul meg.

Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról:

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerben” végrehajtva a Program különböző szervezetek közötti együttműködési projekteket támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai területekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség. A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és biztonságához.

Társadalmi vállalkozás és közösségi kertművelés - küzdelem a tartós munkanélküliség ellen
HUSRB/1602/42/0152

Vezető kedvezményezett: Katház Közhasznú Nonprofit Kft.

Projektpartner:

A megvalósítás időtartama: 2018.01.02.–2020.01.01.

A projekt célcsoportjai olyan családok, akik valamilyen pénzügyi problémával küzdenek (például munkanélküli szülők), illetve az oktatásban segítségre szoruló gyermekek és munkanélküli szüleik. A munkalehetőség, a tréningek és a gyermekek oktatása által a szociális vállalkozás összetett modellje Dreán hatással lehet a társadalmi helyzet javítására.

A projekt tevékenységeinek két fő módszertani pillére van: az oktatás és a közösség ereje. A projekt legfontosabb része az oktatás, amely nagymértékben meghatározza a projekt eredményeinek hatékonyságát és fenntarthatóságát. Különféle oktatási módszereket fogunk alkalmazni. Szakmai képzéseket (az intenzív fóliasátorban való mezőgazdaság és zöldségtermesztés elméleti alapjait), melyeket képzett mezőgazdasági szakemberek fognak megtartani. Ezután ún. nem formális oktatás keretében – a „learning by doing” módszer segítségével –, a célcsoport tagjai saját maguk is alkalmazni fogják a fóliasátrakban az addig tanultakat. A szakmai képzés mellett kompetencia- és készségfejlesztő képzéseket is fogunk tartani. Néhány alapvető készséget és kompetenciát szeretnénk biztosítani számukra ahhoz, hogy a munka világában sikeresek legyenek.

Facebook oldal: https://www.facebook.com/SocioAgro-596315594071773/

A projekt  az Interreg-IPA CBC Magyarország−Szerbia Program támogatásával valósul meg.

Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról:

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerben” végrehajtva a Program különböző szervezetek közötti együttműködési projekteket támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai területekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség. A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és biztonságához.

Kapcsolódó projektanyagok:
Könnyűzenei koncertek megvalósítására a szegedi Millenniumi Music Club-ban A Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma pályázata
Pályázati azonosító: 779131/00267

A megvalósítás időtartama: 2017.10.02.–2018.09.14.

A koncertsorozat szinte minden eseménye klubkoncert-jellegű, s ezeken belül is önálló egységet képeznek Csöndban’D elnevezésű akusztikus estjeink, melyeket azzal a céllal hívtunk életre, hogy a zenészek az általuk játszott dalok akusztikus újraértelmezése révén közelebb kerülhessenek úgy a közönségükhöz, mint a már számtalanszor eljátszott szerzeményekhez. Az estek mottója: Lassulj le egy percre!, szervezői Darvasi Líviusz és Varga Kornél. Az akusztikus hangszereknek és tempófelszereléseknek, valamint a Kávéház egyedi miliőjének köszönhetően alkalomról alkalomra sokkal intimebb hangulat teremtődött meg, mint a nagykoncerteken, és olyan szerzemények is megszólalhattak, amelyek nem tartoznak a mindenki által ismert slágerrepertoárba.

A pályázatnak köszönhetően a kortárs magyar könnyűzenei szcéna „klasszikusai” ugyanúgy ellátogattak a szegedi Millenniumi Kávéházba, mint azok a fiatal előadók, akik bár rövid ideje vannak a pályán, egyaránt megmozgatnak minden generációt. Műfaji szempontból ezúttal is változatos felhozatalt biztosítottunk vendégeinknek, hiszen a magyar alternatív popzene, a blues, a synth, a latinos dallamok, a balladisztikus rock, a jazz, a swing, valamint a műfaji átmeneteket képviselő, összetettebben kategorizálható együtteseknek is teret biztosítottunk.

A pályázat megvalósítása során a következő előadók léptek fel a Millenniumi Kávéházban:

Kollár-Klemencz László

Szeder

Petruska

CéAnne & Rambling Blues Trio

Beck Zoli – Csöndban’d

Maszkura és a Tücsökraj – Csöndban’d

Tha Shudras – Csöndban’d

Synema

Rumba Gitana

Lóci Játszik

Dystopia – Csöndban’d

Apey – Csöndban’d

Redbreast Wilson

Ripoff Raskonikov & Nagy Szabolcs

Járai Márk – Csöndban’d

Mongooz and the Magnet – Csöndban’d

Asphalt Horsemen – Csöndban’d

Louisiana Double – Csöndban’d

Magidom

Jóanépi

Szekeres/Barbaro – Csöndban’d

Créme de la pop – Csöndban’d

Takáts Eszter és Horváth Misi

Acoustic Planet

Akusztikus Merénylet

Erasmus Plus Stratégiai Partnerség a Szociális Érzékenység fejlesztésért
2015-1- HU01-KA201- 013623

Vezető kedvezményezett: Katház Közhasznú Nonprofit Kft
Projektpartnerek:

A pályázat időtartama: 2015. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.

Érted? Érte és Érted…
A hároméves stratégiai partnerség keretében arra vállalkoztunk, hogy harmincórás akkreditált pedagógus-továbbképzést dolgozzunk ki középiskolai tanárok számára a szociális érzékenyítés témakörében. A közvetlen célcsoport, a középiskolai pedagógusok bevonása mellett fontosnak tartjuk, hogy a pályázat hatása hosszú távon a közvetett célcsoport, azaz a diákok között fog megmutatkozni.
Az alapötletet egy 2014-es szociális projekthét adta, amelyet Kapcsolódj be Te! is címmel valósítottunk meg a Katolikus Házban 25 középiskolás fiatal számára. A speciális módszertan szerint működő projekthét tapasztalatai azt mutatták, hogy az oktatás másik főszereplőjét, a pedagógust is célzottan be kell vonni a szociális érzékenyítés folyamatába.
Mert a társadalmi problémák körülvesznek minket, akkor is, ha nem veszünk róla tudomást. A továbbképzés kidolgozásával ahhoz szeretnénk segítséget nyújtani, hogy a felnövekvő generációk felelősnek érezzék magukat környezetükért és közösségükért, és egyéni lehetőségeik szerint bekapcsolódjanak a szociális érzékenyítés folyamatába és a társadalmi problémák megoldásába.
A projektfolyamat során összesen 10 szellemi terméket készítünk el, két képzést valósítunk meg, és 30 középiskolai pedagógussal valamint egy 15 fős tréneri csapattal dolgozunk együtt.

A projektet összefoglaló kisfilmünket (O7) itt találod: https://www.youtube.com/watch?v=tLhEAI7Xau8

Kapcsolódó projektanyagok:
Könnyűzenei koncertek megvalósítása a szegedi Millenniumi Kávéházban A Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium pályázata
Pályázati azonosító: 779131/00178

A megvalósítás időtartama: 2016.11.10.–2017.06.23.

A Millenniumi Kávéházban megrendezett koncertek nagyobb részben klubkoncertek voltak, melyek 100 fős pincehelyiségünkben zajlottak ősztől tavaszig. A pályázatnak köszönhetően sok olyan zenész és zenekar jutott el Szegedre, aki a Cseh Tamás Program új felfedezettje, vagy korábbi támogatottja.

A koncertek másik részét nyári üzemmódunkban, a májustól szeptemberig a Dugonics téren üzemelő szabadtéri teraszunkon tartottuk meg. A mintegy 150 fő befogadására alkalmas teraszos koncertjeink teljesen más hangulatúak, mint a klubkoncertek, de egyaránt nagy népszerűségnek örvendenek a szegedi közönség és a városunkba látogató turisták körében.

A pályázat megvalósítása során a következő előadók léptek fel a Millenniumi Kávéházban:

 

Akusztikus Merénylet
ZságbaMacska
Petruska
Hangácsi Márton
Swing Business
Mojo Workings
Kovács Linda–Bögöthy Ádám duó
Rumba Gitana
Brass On The Road
Jambalaya
Kalmár Jazz Quartet
Jamese
Frim Fram
Antonia Vai
CimbaliBand
Collection Duo
Básits Branka–Wertetics Szlobodán duó
Stabilfrazír
Eichinger-Csurkulya Project
Tóth Lajos Trio
Czirják Csaba Trio
Drum Street Trio

 

Ipa Cross-border Co-operation Programme

Vezető kedvezményezett: Katház Közhasznú Nonprofit Kft
Projektpartner: Háló Keresztény Közösségfejlesztő Egyesület

A pályázat időtartama: 2012. január 1. – 2012. december 31.
A határmenti együttműködés keretében 14 közösségi eseményt valósítottunk meg vajdasági partnerünkkel. Programjaink között szerepelt előadássorozat, nyári tábor, ifjúsági közösségi találkozó, népi mesterségek napja, civil stand a Szegedi Ifjúsági Napokon, Árvízi Emléknap cserkészrendezvény…
A programsorozat találkozási lehetőségek kavalkádja volt: idősebbek és fiatalok, a határ két oldalán élő közösségek, önkéntesek. A projektesemények teljes résztvevői létszáma meghaladta a 4500 főt.

Partnereink

Legyen Ön is partnerünk!
Ha szeretne Ön is partnerünk lenni, az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését!
Cím 6720 Szeged, Dugonics tér 12.
kathaziroda@gmail.com

Szervezeteink

A szegedi Katolikus Ház igazi szervezeti bázis: számos egyházi, ifjúsági és karitatív szervezetnek adunk otthont. Civil szervezeteink fontos feladatot látnak el a társadalom különböző területein, az egyház által képviselt értékek mentén. Emiatt fontosnak tartjuk, hogy megbízható háttérrel és szervezeti erőforrásainkkal támogassuk és segítsük munkájukat, ezzel is hidat építve a társadalom és az egyház tagjai és színterei között.

Belvárosi R. K. Plébánia
Belvárosi R. K. Plébánia

A Szeged-Belvárosi Római Katolikus Plébánia több, mint hagyományos értelemben vett egyházközség: a Szeged belvárosában élő hívek hitéletének ellátása mellett a város és a Dél-alföldi régió fontos vallási központja. A liturgikus élet, a hitoktatás, a közösségi pasztoráció, a szentségi felkészítés, a katekumen képzés és különböző programjaink révén célunk, hogy az emberekkel megismertessük az egyházat, és Istenhez vezessük őket.

Ugrás a szervezet honlapjára

Millenniumi Kávéház
Millenniumi Kávéház

Tavasztól őszig a téren, hangulatos nyitott terasz várja frissítőkkel, esténként élő zenével. A városban itt található a legváltozatosabb élőzenés koncertvilág, ezenkívül számos kulturális program a kávéházban és a klubban: művészeti kiállítások, könyvbemutatók, filmklub. A Fonó Budai Zeneház első vidéki Fonó Klubja is itt működik!

Ugrás a szervezet honlapjára

TAU
TAU

A Tau – Ferences Jótékonysági és Evangelizációs Alapítvány azért jött létre, hogy segítse a nehéz élethelyzetben élő személyeket, különös tekintettel a délvidéki (vajdasági) gyermekekre. Támogatni kívánja a katolikus evangelizációs tevékenység különböző formáit. A Tau Alapítvány szakmailag elsősorban a délvidéki Lurkóházak fenntartását és működtetését tekinti prioritásnak.

Ugrás a szervezet honlapjára

Pasztorális Helynökség
Pasztorális Helynökség

A Pasztorális Helynökség irodáinak munkatársai a Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségeinek megerősítésén, és közösségi hálózatok kiépítésén dolgoznak. Ennek érdekében közösségi, lelki és szakmai programokat szerveznek. A Helynökség családok felé irányuló munkáját a CsaládKözPont fogja össze. A 2014 óta működő CsaládEgyetem – A boldogság tanulható c. prevenciós programsorozatuknak is a Katolikus Ház ad helyet.
Mottónk: Megőrizve megújítani!

Ugrás a szervezet honlapjára

Magyar Cserkészszövetség V. kerülete
Magyar Cserkészszövetség V. kerülete

A nevelés és az önkéntesség szolgálatában – a cserkészmozgalom dél-alföldi irodája találkozási helyet és programszervezési bázist biztosít Csongrád és Békés megye cserkészei, a Szegeden élő és tanuló cserkészek számára. Az ifjúságnevelés mellett az elkötelezett önkéntesek rendszeres foglalkozásokkal és különböző programokkal várják az érdeklődő fiatalokat.

Ugrás a szervezet honlapjára

Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség
Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség

A Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészséget 1996-ban hozták létre. Célunk, hogy a Szegeden tanuló, az otthoni közösségükből eljött egyetemisták számára közösséget, otthont teremtsünk. A Lelkészséget „közösségek közösségeként” lehet legjobban leírni, hiszen gerincét egyrészt a heti rendszerességgel találkozó kisközösségek (katekumen, karitatív csoport, „klasszikus” beszélgetős közösségek), másrészt a számukra, vagy velük együtt szervezett programok (Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozója 2016, Megaközi, Táncház, Szolidaritás Éjszakája, Városi Keresztút, stb.) jelentik.

Ugrás a szervezet honlapjára

Magyar Pax Romana Egyesület Morel Gyula csoportja
Magyar Pax Romana Egyesület Morel Gyula csoportja

A Magyar Pax Romana egy katolikus értelmiségi világszervezet része (International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs; Mouvement International des Intellectuels Catholiques), amely 1921 óta létezik, és eleinte egyetemista szervezetként működött. A kommunista hatalomátvétel után az emigráció tartotta fenn a magyar szervezetet, amelynek elnevezése 1987-től megváltozott, a KMÉM-Pax Romana nevet vette fel (Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom). Magyarországon a rendszerváltozást követően, 1991-ben alakult meg a Pax Romana, 2000 óta Magyar Pax Romana az egyesület elnevezése.

Ugrás a szervezet honlapjára