Cím 6720 Szeged, Dugonics tér 12.
kathaziroda@gmail.com

 

Védőháló a családokért CsaládPONT – generációs alapműveletek

EFOP-1.2.1-15-2016-00194

Vezető kedvezményezett: KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft.
Együttműködő partner:

Megvalósítás időtartama: 2017. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.
A szerződött támogatás összege: 36,51 millió Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja, hogy megtartó közösségi háló szövése révén, megerősítse és segítse a családokat, építse a generációk közötti kapcsolatokat és támogassa a fiatalokat a családos életre való felkészülésben. A családi közösségek megerősítése kiemelten fontos napjaink társadalmában.  A CsaládPONT – Generációs Alapműveletek c. projekt a családokra és a családi közösségekre építve három tevékenységre fókuszál:

  1. Felkészíti a fiatalokat a családi életre
  2. Gyermekneveléssel és gyermekgondozással kapcsolatos programokat szervez
  3. Családi közösségépítő programokat valósít meg

A pályázatban tervezett események a család valamennyi korosztályát megszólítják, és a családos közösségek megerősödését, illetve új közösségek kialakulását is szolgálják, csökkentve a generációk közötti szakadékot, biztosítva a minőségi idő eltöltését, és segítségnyújtást gyermeknevelési kérdésekben. Tematikus programjainkkal (közösségi rendezvények, kirándulások, táborok, workshopok és előadóestek) ezekre a problémákra szeretnénk választ adni. A célt változatos, közösségi programok megvalósításával tervezzük elérni: alkotóházak, táborok, majális, Októberfeszt, Házaspárok Útja, Családjavító varázsműhely, Kapcsolódj ki Te is! rendezvényestek, táncklub, Belépés csak férfiaknak!, Szent Anna Nyugdíjas Klub, Senior egészségklub.

A rendezvények megszervezése mellett a pályázat keretében egy Családi Fogadót is szeretnénk kialakítani, amely virtuális és valós közösségi térként választ ad a különböző korosztályok és életállapotú közösségek változatos igényeire. Ez a tér találkozási lehetőséget biztosít a különböző közösségek és tagjaik számára. A Fogadóban számos, a családi életet segítő szolgáltatás is igénybe vehető lesz, órarendszerű beosztásban.

A projekt célcsoportját a pályázó szervezet tevékenységébe bekapcsolódó, programjain részt vevő szegedi és környékbeli családok és közösségek alkotják (kb. 500 család és 20 közösség): kisgyermekek, fiatalok, jegyesek, fiatal házasok, kisgyermekes családok, nyugdíjasok, egyszülős családok és elvált szülők. A célcsoport és az igények felmérése után úgy alakítottuk ki a hároméves pályázati tevékenységet, hogy az egyrészt hozzájáruljon a célcsoport mindennapi problémáinak megoldásához, igényeinek kielégítéséhez, másrészt pedig hosszú távú pozitív változásokat idézzen elő helyi és regionális szinten egyaránt. A projekt megvalósításához 7 db együttműködő partnert kerestünk fel, akik szakmai tevékenységük és helyi/közösségi beágyazottságuk alapján jelentősen emelik a projektesemények színvonalát.